תכני האתרים האישיים

 • רשימות אינו מאחסן את תכני האתרים אישיים או את המערכות השונות עליהן מאוחסנים האתרים המשתתפים בפרויקט.
 • רשימות פועל במודל של אגרגציה - המערכת הטכנולוגית של האתר "מושכת" אוטומטית מידע על עדכונים באתרים המשתתפים בדמות הפניות, שמות הכותבים וכותרות הפוסטים שפרסמו.
 • כל זכויות היוצרים בתכנים המקוריים של בעלי האתרים האישיים המתפרסמים באתרים האישיים שלהם, שמורות לבעלי האתרים האישיים עצמם (אלא אם כן מדובר בתכנים מקוריים כאמור, שהזכויות לגביהם הועברו בשלב כלשהו על ידי בעלי האתרים האישיים עצמם לצדדים שלישייים). בכל מקרה, באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים האישיים לוודא שהם אכן רשאיים מבחינה חוקית לפרסם את כל התכנים מסוג כלשהו שהם מפרסמים באתרים האישיים שלהם. פניות בעניין שימוש בתכנים המתפרסמים באתרים האישיים או כל שאילתה תקשורתית אחרת, יש להפנות ישירות לבעלי האתרים האישיים, בעזרת פרטים הנמצאים באתר האישי של כל אחד מהם.
 • אתר"רשימות" לא יעלה כל טענה לזכויות יוצרים בחומרים המתפרסמים באתרים האישיים בשל עצם הפרסום כאמור.
 • בעלי האתרים האישיים מפעילים את האתר האישי שלהם באופן עצמאי לחלוטין, והם אחראיים באופן בלעדי לתכנים המתפרסמים במסגרת האתרים האישיים שלהם. לבד מהבחירה הראשונית של הכותבים שישתתפו בפרוייקט, צוות אתר "רשימות" לא מבקר, עורך או מתערב בתכנים שמפרסמים בעלי האתרים האישיים בכל צורה שהיא. תכנים שמתפרסמים באתרים האישיים ומידע על תכנים שכאלה לא מגיעים לידיעת צוות אתר "רשימות" קודם לפירסומם באתר האישיים, וצוות אתר "רשימות" איננו אחראי בכל צורה שהיא לתכנים אלה. כל שאלה בענין זה ניתן להפנות אל צוות אתר "רשימות" באמצעות הדואר האלקטרוני .
 • יצירת קישורים לאתרים שמחוץ לאתר "רשימות" או לאתרים האישיים, נעשים על דעת המקשר בלבד, ואין בכך ללמד על כל קשר או זיקה של אתר "רשימות" או של צוות אתר "רשימות" או של בעלי האתרים האישיים אל האתר המקושר. בהתאם לכך, אין לראות כל קשר או זיקה בין מדיניות זכויות היוצרים באתר "רשימות" כמו שהיא מתוארת בדף זה, לבין תכנים המתפרסמים באתר חיצוני שנוצר אליו קישור כאמור.

 

תכני אתר "רשימות"

 • הזכויות על כל התכנים המתפרסמים באתר "רשימות", למעט התכנים המתפרסמים באתרים האישיים, אך כולל את כל מרכיבי העיצוב והממשק המיושמים באתר "רשימות" ובאלו מהאתרים האישיים המשתמשים בתבנית עיצוב רשימות, שמורות לצוות אתר "רשימות" לפי העיקרון לק מהזכויות שמורות" המתואר במסמך המקושר תחת הבטוי "חלק מהזכויות שמורות" כאמור... והן מוגדרות ברשיון שהוא מפנה אליו (רשיון CC).
 • בציטוטים והפניות לאתר יש לציין את שמו וכתובתו "רשימות http://www.notes.co.il
 • כדי למנוע ספק, האמור לעיל לא חל על מערכת ניהול התוכן עליה מבוסס אתר "רשימות". כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, במערכת ניהול התוכן שמורות במלואן ליוצריה.
 • לפרטים ראו "מה קורה פה?"
 • מובן מאליו, אך יש להזכיר ש... צוות אתר "רשימות", בעלי האתרים האישיים, ונותני החסות של אכסון האתר, מחויבים לנהל את הפעילות המתבצעת באתר "רשימות" ובאתרים האישיים במסגרת החוק הישראלי, ולשתף פעולה עם הרשויות בישראל במקרה שהחוק מחייב זאת, לרבות על פי הוראת צו בית משפט.